torsdag 12 januari 2012

Projektförberedelser

Under de två kommande åren ska ju alla anställda inom Stockholms stads kulturförvaltning och Botkyrkas kultur- och fritidsförvaltning samarbeta i ett stort kompetensutvecklingsprojekt, "Kultur för alla".

Syftet är att vi alla ska bli ännu bättre när det gäller bemötande gentemot nya och gamla besökare och mångfalds- och jämställdhetsarbete.

Idag hade vi möte i styrgruppen för hela projektet, där jag sitter med, och diskuterade projektplan och upplägg av de många olika kursmomenten.

Inga kommentarer: