tisdag 14 juni 2011

Snart sommar i Stadshuset
Kulturnämnden håller på att samla sig i Stadshuset. Snart börjar sista sammanträdet inför sommaren. Stadsutvecklingsfrågor, frågan om offentliga ateljéer, Strindbergsåret och planerna för det nya verksamhetsstödet för det fria kulturlivet står på agendan. Därefter får de folkvalda politikerna sommarlov!

- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: