måndag 23 november 2009

Måndagsbestyr

Den här måndagen bjuder på möten och korrekturläsning. Har redan hunnit prata med Benny Fredriksson på Stadsteatern om ett eventuellt samarbete nästa år och snart kommer en presumtiv mycket intressant framtida hyresgäst för att diskutera hyresvillkor. Som lunchsällskap får jag Sture Carlsson på Svensk scenkonst och under eftermiddagen väntar interna sittningar.

Och så ska jag hinna titta igenom utkastet till vår nya programtidning för december - februari, som går till tryck i veckan. Redaktören Maria Ulander har också påmint mig om att jag inte har lämnat min text till tidningen, trots att deadline har passerats.

Inga kommentarer: