torsdag 16 april 2009

På ny kurs

När du läser detta är jag redan på väg till en annorlunda femdagarskursinternat. Annorlunda så till vida att vi är åtta kursdeltagare - som samtidigt är kursledare...! För mig är den här formen helt ny, men flera av de andra intygar att det fungerar osedvanligt bra. För oss som har gått flera olika, traditionella ledarskapskurser och inte alltid har varit helt nöjda känns det här som en spännande form att prova.

Stor delaktighet, aktiv medverkan och hög diskussionslust förväntas. Vi är chefer inom helt olika branscher och förväntas ge olika perspektiv på ledarskap. På utbildningsprogrammet står frågor som: Hur driver man ett "skapande" ledarskap som utvecklar medarbetare och organisationen? I ett förändringsarbete, vad, vem och varför prioriterar du? Hur levandegör man sin organisations värdegrund och vision?

Åter på plats tisdag morgon. Full med inspiration, nyvunna tankar och hes, kan man tänka sig.

Inga kommentarer: