tisdag 21 april 2009

Möte pågår - uppföljaren

Avslutar dagen som jag börjar den; i möte. Nu i Stadshuset med kulturnämnden. Så här ser det ut innan mötet (vågar inte fota med politikerna...). Ärenden som remissvar på den statliga kulturutredningen, 3-årsbudgeten för alla verksamheter inom kulturförvaltningen, detaljplan för Hässelby slott och hbt-ungdomsgården Egalia är några av punkterna.

Vanligt förekommande ord är "bifalles", "särskilt uttalande", "omedelbar justering", men ibland också "inre maktfördelningsbalans" och "nu är det rock and roll i kulturnämnden"!


-- Post From My iPhone

Inga kommentarer: