tisdag 6 december 2011

Nystart för Klarabiografen

Det här pressmeddelandet har vi just gått ut med:

Nystart för Klarabiografen i Kulturhuset

Fr o m den 13 januari 2012 kommer Kulturhusets besökare att få ta del av ett betydligt utökat kvalitativt filmutbud med bl a tyngdpunkt på film för barn, under dagtid.

SF Bio övertar den dagliga driften av Klarabiografen i Kulturhuset, en biograf som sedan starten drivits av Kulturhuset själva.

”- Vi är egentligen ingen biografägare”, säger Eric Sjöström, chef för Kulturhuset, ”så vi har nu sökt efter någon som kan driva biografen med en profil som passar vår övriga verksamhet. Hittills har vi haft cirka 150 filmvisningar per år. I och med detta samarbete kommer det bli cirka 1 000. SF Bio har visat att de har stor erfarenhet av nischade biografer, så för oss är det en utmärkt lösning. Hyresavtalet med SF Bio gäller till att börja med i tre år.”


SF Bio, som bland övriga biografer också äger och driver biografen Sture, kommer att behålla en kvalitetsfilmsprofil på Klarabiografen samtidigt som man ökar antalet föreställningar.


”- Vi driver idag närmare 250 biosalonger varav 87 stycken i Stockholmsområdet och vi har även lång erfarenhet av att driva nischade biografer”, säger Sture Johansson, programdirektör på SF Bio.
”Idag driver vi t ex biografen Sture som en renodlad kvalitetsbiograf, så vi vet vad publiken förväntar av oss.”


Fördelarna med samarbetet är flera - förutom att det blir betydligt mer kvalitetsfilm i Kulturhuset - bl a en väl utvecklad biljettförsäljning på nätet. SF Bio har också tillgång till mycket olika filmer varav en del lätt går att flyttas till Klarabiografen.


”Vi kommer också att satsa mycket på barnfilm dagtid”, fortsätter Sture Johansson. ”Kulturhuset har ju en fantastisk barnverksamhet och då är det ju lämpligt att erbjuda ett urval av lämpliga filmer för de yngsta biobesökarna”.


”Även i fortsättningen kommer Kulturhuset att disponera lokalen till egna evenemang, så våra besökare kommer inte att märka någon större skillnad. Men det blir större och kraftfullare utbud av kvalitetsfilm i biografen” avslutar Eric Sjöström.

Inga kommentarer: