måndag 31 januari 2011

Kulturkonfererande
Hur ser framtiden ut? Framtiden för KulturSverige? Hela dagen sitter jag och hundratals kulturaktiva på heldagskonferensen "KulturSverige 2040".

Hittills har det kommit fram att under de närmaste och om 30 år är det ungefär så här:
- "Globaliseringen sker där ute", inte hos oss
- Fortsatt konkurrens mellan centrum och periferi
- Fortsatt ekonomisk tillväxt, ingen kris i sikte
- Teknikutvecklingen gör att allt blir snabbare, högre, starkare
- Efterfrågan formar fortfarande kulturen
- Kulturbegreppet expanderar
- Konsten har varukaraktär, och en klar ekonimism gällande pengar och uppmärksamhet
- Konsten kläms mellan superproduktion och amatörism

Nu ska kulturministern tala!

- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: