fredag 26 november 2010

Strategisk förmiddag
Hela förmiddagen ägnas åt omvärld, framtid och strategier. Några gånger per år samlas alla sjuttio chefer inom Kulturförvaltningen - från bibliotek, kulturskola, Kulturhuset med flera - på chefsforum.

Vi i ledningsgruppen centralt har tagit fram olika strategier för att möta framtiden för våra olika kulturverksamheter:
- öka kulturens roll och plats i stadsutvecklingen
- nå fler kulturovana för att minska samhällsklyftor
- ökad digitalisering i kulturlivet
- minska lokalkostnader
- ett utvecklat intäktsfokus
- utveckla och rekrytera relevant kompetens.


- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: