fredag 29 oktober 2010

Mitt i hetluften

På lunchen hann jag med att vara med i en het debatt - i radion. Det var "Mitt i musiken" i P2, som uppmärksammat att musiklivet inte är nöjda med hur den nybildade myndigheten Statens musikverk ska arbeta framöver. Den ansvarige för myndigheten, Kent Wiberg, har föreslagit bland annat att de som bestämmer inte behöver vara konstnärliga.

Eftersom jag i vintras var utredare för musikplattformen och tryckte väldigt hårt på vikten av att det är konstnärliga beslut som ska gälla, så förklarade jag hur jag hade tänkt och varför. Ordförande för Musikcentrum, George Kentros, och jag var båda frågande varför man nu tänker annnorlunda. Programmet finns här att lyssna på. Nu får vi se hur regeringen och kulturdepartementet tänker göra.

Inga kommentarer: